Salgsbetingelser

Salgs - og leveringsbetingelser

1. Generelt

Salgs- og leveringsbetingelser gældende for produkter leveret af Cspaar I/S leveret til erhvervskunder (herefter benævnt kunden).
Disse salgs – og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer medmindre andet er skriftligt aftalt mellem kunde og Cspaar I/S. Ved bestilling antages det således, at kunde har accepteret disse salgs – og leveringsbetingelser skriftligt. Specielle betingelser fra kundens side, specificeret i købers ordre, er ikke gældende for handelsforholdet, med mindre Cspaar I/S har givet sit skriftlige tilsagn.

2. Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til det leverede overgår først når købesummen er betalt fuldt ud.

3. Immaterialretligheder

Omfatter ordren software (herefter benævnt ’programmerne’) udviklet af Cloud Retail Systems A/S eller andre ydelser, i forhold til hvilke Cloud Retail Systems A/S har én eller flere immaterialretligheder, overlades kunden en tidsubegrænset brugsret (licens) til dette software så længe kunden betaler det aftalte licensbeløb på følgende betingelser: Der kræves en licens pr. organisatorisk enhed, hvorfra der foregår salg.


Brugsretten er ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv. Dette betyder, at kunden ikke uden Cloud Retail Systems A/S’ forudgående
skriftlige og udtrykkelige samtykke på nogen måde (salg, udleje, udlåning eller på anden måde) kan overlade brugen af programmerne
til andre. Kunden må ikke kopiere programmerne bortset fra én sikkerhedskopi, der alene må benyttes, hvis den originale udgave
forringes eller ødelægges. Brugen af sikkerhedskopien er i øvrigt underlagt samme betingelser som brugen af programmerne.
Ophavsretten til programmerne samt evt. sikkerhedskopi samt alle andre immaterialretligheder tilhører Cloud Retail Systems A/S.

Kunden er uberettiget til at bryde eller ændre evt. sikkerhedskoder samt ændre eller fjerne evt. angivelser af rettigheder, Cloud Retail Systems A/S’ logo eller lignende. Kunden har alene ret til at foretage dekompilering eller tilsvarende afkodning af programmerne i et omfang denne ret er tillagt kunden i henhold til ufravigelig lovgivning.

4. Risikoens over og levering

Risikoen for produktet overgår ved leveringen. Levering sker fra en af Cspaar I/S´lokationer i henholdsvis Vejle, Frederikshavn eller direkte fra leverandørens underleverandør, medmindre andet aftales. Hvis Cspaar I/S har ejendomsforbehold i produktet, påhviler det kunden at forsikre dette, fra tidspunktet for risikoens overgang og indtil den aftalte købssum er betalt. 

Der må som regel forventes minimum 2 -4 ugers leveringstid på Cspaar I/S’ standardprodukter fra ordredato.

Kontakt

Flyt data

Kommer du fra et andet system? Lad os flytte din data. Gratis!

Kassesystem

Forbind alle dine løsninger ét sted. Inklusivt vores kasseløsning.

Rapporter

Få overblik over nøgletal igennem vores rapporter!

Lagerløsning

Få overblik over nøgletal igennem vores rapporter!

Webshop

Integrér cspaar.erp til din webshop

Alle funktioner

Alle funktioner

Om os

Om os

Lær cspaar holdet at kende

Kontakt os

Kontakt os

Få svar på dine spørgsmål

Karriere

Bliv en del af cspaar holdet

Pressesiden

Se vores pressemateriale

Blog

Blog

Læs de seneste nyheder

Integrationer

Integrationer

Integrer med favoriterne

API dokumentation

Læs om API dokumentation

Henvis en ven

Henvis en ven til cspaar.erp